Vietnamese music: discussion and performance

Sunday 16 May 2021

Buổi trình diễn và thảo luận âm nhạc “Hát hay, hát dỡ. Thế nào là một giọng hát hay?”

An afternoon with song writers Vien-Trinh, Le-Phu, musician Duc-Dinh and some popular singers in the Vietnamese Community. Topic of discussion “Bad singer, good singer. What makes a good singer?” The forum will be mixed with live singing performances.

Một buổi chiều gặp gỡ với Lê-Phú và Viễn-Trình, Đức-Định cùng một số ca sĩ quen thuộc trong cộng đồng qua đề tài thảo luận “Hát hay, hát dỡ. Thế nào là một giọng hát hay?” Buổi thảo luận sẽ xen kẽ nhiều tiết mục ca hát do các ca sĩ trình bày.

Location & Contacts

General Enquiries

1300 695 427

Richmond Theatrette

Date and time:
2.00pm - 5.00pm
Sunday 16 May 2021


Address:
2/415 Church St, Richmond