Vietnamese - Việt ngữ

Borrowing from the Libraries - Mượn của thư viện

 

Tôi có thể mượn bao nhiêu ấn phẩm và trong bao lâu?
Các hội viên của thư viện có thể mượn cùng một lúc tới 40 ấn phẩm. Hầu hết các ấn phẩm có thể được mượn trong ba tuần.
Nếu tôi không trả các ấn phẩm của tôi đúng hạn thì sao?

Để đảm bảo là những người sử dụng khác có thể tiếp cận được các tài nguyên của thư viện, điều quan trọng là quý vị phải trả lại hoặc gia hạn các ấn phẩm của quý vị khi đến hạn. Nếu quý vị không trả lại các ấn phẩm đúng hạn, quý vị sẽ bị tính phí.

Mức phí đối với các ấn phẩm quá hạn là 20 xu một ngày với mỗi ấn phẩm. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu quý vị đang gia hạn các ấn phẩm đã quá hạn, thì các khoản phạt có thể đã bị cộng dồn.

Tôi muốn ấn phẩm mà đang được cho hội viên khác mượn rồi thì sao?

Nếu có ấn phẩm nào đó hiện được mượn mà quý vị muốn mượn, thì quý vị có thể đặt mượn ấn phẩm đó. Khi ấn phẩm này được trả lại, nó sẽ được giữ trong một khoảng thời gian nhất định để quý vị nhận và mượn.

Việc đặt trước một ấn phẩm nào đó đảm bảo là không ai khác trước quý vị có thể mượn nó, và người đang mượn không thể gia hạn thời gian mượn ấn phẩm này.

Tôi đặt mượn các ấn phẩm của thư viện bằng cách nào?
Việc đặt mượn ấn phẩm không bị tính phí và quý vị cùng một lúc có thể đặt mượn tới 40 ấn phẩm.

Quý vị có thể đặt mượn ấn phẩm:
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trong các thư viện
• bằng cách yêu cầu nhân viên tại bàn của thư viện hoặc
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trực tuyến.

Bằng cách nào tôi có thể trả lại hoặc gia hạn các ấn phẩm của tôi?
Tất cả các ấn phẩm đều có thể được trả lại tại bất kỳ chi nhánh nào trong các chi nhánh thư viện của chúng tôi. Vì sự tiện lợi của quý vị, tất cả các thư viện đề có máng trả ấn phẩm ngoài giờ.

Các ấn phẩm có thể được gia hạn:
• tại bất kỳ chi nhánh nào trong các chi nhánh thư viện của chúng tôi trong suốt giờ mở cửa
• bằng cách gọi số 1300 695 427 hoặc
• bằng cách sử dụng danh mục liệt kê trực tuyến.

Tất cả các ấn phẩm có thể được gia hạn ba lần, với điều kiện là ai khác đã không đặt mượn chúng. Nếu quý vị đang gia hạn thời gian mượn, qua điện thoại hoặc trên trang mạng, xin hãy chuẩn bị sẵn thẻ thư viện của quý vị.

Đối với việc gia hạn trên trang mạng, quý vị sẽ cần cả số PIN của quý vị. Nếu quý vị không biết số PIN của quý vị, xin hãy gọi điện thoại đến chúng tôi ở số 1300 695 427 hoặc hãy hỏi chúng tôi khi lần tới quý vị ghé đến thư viện.

Nếu chúng tôi không có ấn phẩm quý vị đang cần thì sao?
Nếu chúng tôi không có cuốn sách hay ấn phẩm quý vị đang tìm, quý vị có thể gợi là nó nên được bổ sung vào danh mục sưu tập của chúng tôi. Quý vị có thể làm việc này trực tuyến hoặc bằng cách ghé đến bất kỳ chi nhánh thư viện nào và điền một mẫu yêu cầu đơn giản.

Các nhân viên còn có thể giúp quý vị mượn sách từ các thư viện khác trong khắp Tiểu Bang Victoria bằng cách sử dụng cách mượn liên thư viện. Các hạn chế và phí có thể được áp dụng đối với một số ấn phẩm mượn liên thư viện, vì vậy hãy kiểm tra với nhân viên thư viện nếu quý vị không biết chắc.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh, quý vị có thể gọi điện thoại đến các Thư Viện của Yarra ở số 1300 695 427.

Để biết thông tin về dịch vụ thông dịch viên của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với một ai đó bằng ngôn ngữ của quý vị, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1940.

 

Libraries in Yarra -Các thư viện tại Yarra

Hội Đồng cung cấp các dịch vụ thư viện cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Các Thư Viện của Yarra chịu trách nhiện điều hành các thư viện tại Carlton, Collingwood, Fitzroy, Bargoonga Nganjin North Fitzroy và Richmond.

Những dịch vụ nào sẵn có tại các thư viện?

Quý vị có thể mượn sách, DVD và tạp chí từ tất cả các thư viện của chúng tôi. Các thư viện của chúng tôi còn cung cấp:

• Sách ở dạng CD và MP3
• CD và DVD
• Các tài liệu được phiên dịch sang Tiếng Hoa, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Ý, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Tiếng Ả Rập.
• Các tài nguyên về Anh Ngữ như một ngôn ngữ thứ hai
• Sử dụng internet miễn phí
• Dịch vụ thư viện tại nhà
• Hoạt động trong kỳ nghỉ học
• Câu lạc bộ sách
• Các sự kiện về tác giả
• Giúp đỡ về bài làm ở nhà
• Phòng họp và phòng huấn luyện máy tính để cho thuê.

Hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ thư viện về Tiếng Việt của chúng tôi.

Tôi tham gia thư viện bằng cách nào?

Việc trở thành hội viên là miễn phí và được mở ra cho tất cả mọi người. Để tham gia, hãy ghé đến một trong năm chi nhánh của chúng tôi và điền một mẫu đơn xin trở thành hội viên.

Quý vị sẽ cần mang đến giấy tờ căn cước nào đó có tên và địa chỉ hiện tại của quý vị trước khi quý vị có thể tạo lập tư cách hội viên thư viện của quý vị. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ để trở thành hội viên.

Quý vị còn có thể đăng ký tham gia thư viện bằng hình thức trực tuyến và sau đó xác nhận các chi tiết về quý vị trong lần ghé đến thư viện lần tới của quý vị.

Sau khi tư cách hội viên của quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ được cấp thẻ thư viện, cho phép quý vị mượn các ấn phẩm từ bất kỳ chi nhánh nào trong năm chi nhánh thư viện của các Thư Viện của Yarra.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Để biết địa điểm và giờ mở cửa của thư viện, hãy nhắp chuột vào đây.

Quý vị có thể liên lạc với thư viện bằng cách gọi số 1300 695 427. Để biết thông tin về các dịch vụ của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với ai đó bằng Tiếng Việt, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1939.

 

Library Services - Các dịch vụ thư viện liên quan đến Tiếng Việt

Các danh mục sưu tập ở dạng ngôn ngữ Tiếng Việt sẵn có tại các thư viện Collingwood, Fitzroy và Richmond.

Những dịch vụ nào ở dạng ngôn ngữ Tiếng Việt sẵn có tại các thư viện?
• Sách cho người lớn và trẻ em
• Sách tranh song ngữ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh
• Tư liệu song ngữ để học Tiếng Anh
• CD và DVD
• Sách nói được
• Tạp chí và báo
• Danh mục sách đều đặn về các sách, CD và DVD mới

Để biết thông tin về dịch vụ thông dịch viên của chúng tôi, hoặc để nói chuyện với ai đó bằng Tiếng Việt, quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ thông dịch viên của Hội Đồng ở số 9280 1939.